logo
 

Işıklı Tabela,Araç Giydirme,Çatı ve Duvar Tabela,İç Dış Yönlendirme Tabela,Kutu Harf Tabela,Neon Tabela,Display Sistemleri,Uyarı ve İkaz Tabelaları,Akilli Tabela Hizmetleri ile sizlere hizmet vermekteyiz.Bizi aramanız yeterli.

Tabela Sitemiz üzerinden bizlere ulaşarak tabela hakkında detaylı bilgi ve fiyat alabilirsiniz.

12
sesli chat

 

Burç Yorum

Roma REKLAM


Ankarada Tabela Bakımı,Onarımı, İmalatı ... Kaliteli ve Sorunsuz Led Tabelalar... İş yerlerinize Akıllı Tabela, Animasyonlu Kayan Yazı, Led Tabela

Reklamcılık Nedir?

Günümüzün en önemli mesleklerinden biridir. Ticari bir iletişim olan, sanat kokan ikna aracıdır, reklam. Reklamcılık ise imaj dünyasının sözcüsüdür. M.Ö. 300 yıllarında, toplumlar içerisinde doğmuş ve gelişim göstermeye başlamıştır. Reklamcılık ilk zamanlarda, çığırtanlar, tellallar vasıtasıyla yapılmaktaydı. Dükkânların önünde, halk pazarlarında sergilenen ürünlerin ortaya çıkmasıyla da, ikinci gelişim noktasını aşarak, günümüzde bu noktalara gelmiştir.

Ticari faaliyetler ile başlayıp; teknoloji, sosyal, siyasal alanlarda, toplumun yaşadığı değişim ve gelişime paralel olarak yaşamına devam etmiştir. Günümüzdeki ekonomik sistemlerin doğuşu ve değişen dinamikleri paralelinde, özde aynı olmakla beraber, işlevinin çok çeşitlendiğini, planlamalarının farklılaştığını söyleyebiliriz. Reklamcılık, günümüzde sosyal bir güç haline gelmiştir. Kitle üretiminin yaygın bir hal alması, tüketicilerin ihtiyaç, istek ve tercihlerinin farklılaşması, üretimlerde standartların oluşması, fazla mal ve hizmet üretimi reklamcılığın birbirinden farklı stratejilerle halk yığınlarına gitmesine neden olmuştur.

Günümüzde reklam, mal ve hizmetlerin satış ve kar oranlarını arttırma amacı doğrultusunda, şu nedenler için yapılmaktadır:

* Ürünün varlığı hakkında bilgi vermek, * Pazarın belli bir bölümünde farkındalık oluşturmak, * Mal ve hizmet ile ilgili merak oluşturmak, * Malın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermek, * Malın ihtiyaca cevap vereceği bilgisini vermek, * Malın üzerinde ki yeni değişiklikleri hakkında bilgi vermek, * Mal ile ilgili tavır ve davranışları oluşturmak, yönlendirmek, * Marka haline getirmek, * var olan imajı sürdürmek, * Mal üzerinde kalite düşüncesini oturtmak.

Reklam türleri, çeşitli ölçütler temel alınarak yapılamakta ve ayrıma tabi tutulmaktadır. Bunlar da, reklamın ticari olan ve olmayana, bulunduğu coğrafi alana, reklamın hedef kitle özelliklerine göre, zaman içerisindeki etkisine, reklam amacına göre ve kullanılan araçlara göre birbirinden farklılık göstermektedir. Yukarıda saydığımız özelliklerin her biri, reklamın, o koşullar içerisinde planlanmasını getirmektedir. Buna göre araştırma sonuçları incelenmekte, ve ilgili öznel koşullara uyarlanmaktadır. Buna göre kullanılacak dikkat çekici, çarpıcı, farklı imajlar, sloganlar, fotoğraflar, kişiler seçilmekte ve kendini göstermektedir.

Günümüz toplumlarının oluşumuna, azımsanmayacak katkılar sunan reklam, tüketim toplumunun motor gücünü oluşturmaktadır. Onu yönetmekte, yönlendirmekte, yeniden yapılandırmaktadır. Daha ayrıntıda söylemek gerekirse, insanların ihtiyaçlarını karşılamakta, ihtiyaçlarını yaratmakta, gelecek ile ilgili, kurgularına şekil vermektedir. Böylelikle toplumun yapısına müdahale ederek insanların, bakış açılarına, görüş alanlarına, zihinsel faaliyetlerine etki etmekte ve hedeflerine ulaşmaktadır. 


Reklam Nedir? Reklam Neden Gereklidir? E-Reklamın Avantajları N

Reklam Nedir? 

Reklam, kurum ve kuruluşların hedef kitleleri olan tüketicilerine ulaşmak için kullandıkları en etkili araçların başında gelmektedir. Reklam, şirketlerin, kurum ve kuruluşların, organizasyonların vs.. imajlarını yansıtan bir aynadır. Aynı zamanda tüketicilerin hafızalarında her zaman daha güncel kalmalarını sağlayan bir olgudur. Reklamlar, türü, amacı ve uygulama alanı bakımından çok çeşitlilik göstermektedir. 

Reklam Neden Gereklidir? 

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte tüketicilerin ihtiyaçları, buna bağlı olarak da talepleri her geçen gün biraz daha çeşitlilik kazanmaktadır. Şirketler, bir yandan bu talebi karşılamaya çalışırken diğer taraftan da pastadan daha büyük dilim koparabilmek için rakipleriyle mücadele etmek zorundadırlar. Böyle bir rekabet ortamında en etkili silah şüphesiz ki etkili, iyi bir şekilde organize edilmiş hızlı bir reklam kampanyasıdır. Artan dünya nüfusuna paralel olarak şirketlerin ürünlerini yeni nesillere ulaştırmalarında reklamı daima bir iletişim aracı olarak kullanmaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu sebeple kendi sektörlerinin devi olan bütün şirketler reklam yapma gereksiniminin daha çok bilincinde olmuşlardır. 

E-Reklamın Avantajları Nelerdir? 

E-reklamın avantajları diğer reklam türleri ile karşılaştırılınca daha iyi anlaşılmaktadır. 
E-reklam diğer reklam seçeneklerine göre hem çok daha ucuzdur hem de çok daha etkilidir. 
E-reklam, reklamlarınızı direkt olarak, zaman kaybetmeden hedef kitlenize ulaştırmanızı sağlar. Böylelikle hem araştırma maaliyetinden kurtulmuş olursunuz hem de zamandan tasarruf etmiş olursunuz. E-reklam ile hedef kitlenize bir tıklama kadar yakınsınız. 

Sizlere sunduğumuz e-reklam seçeneklerimiz aşağıdadır: 

1) Mailing Reklam: Mailing reklam, e-posta yoluyla ürününüzü, firmanızı, kurumunuzu vb.. kolay ve ucuz yoldan milyonlarca insana ulaştırmanızı sağlayan etkili bir reklam aracıdır. Kategorilere ayrılmış (sektörel, yaş, cinsiyet, eğitim, iller, eğilimler vs..) milyonlarca e-mail adresi ile hızlı ve etkin bir şekilde reklamlarınızı doğru hedef kitlesine ulaştırıyoruz. 

2) Web Reklam: Şirketimizin bünyesinde yer alan ve günde yaklaşık 50 bin tekil ziyaretçi potansiyeline sahip sitelerimizde uygun koşullarda, etkin bir şekilde firmanızın ve ürününüzün reklamını yapmanızı sağlayan hizmetimizdir. 

3) İnternet Danışmanlığı: Şirketinizin internet üzerinden tanıtımını hedef kitlenize en etkili şekilde ulaşturabilecek sitelere reklam vermek suretiyle oluşturulmuş hizmet paketidir. Bu paket yıllık anlaşma dahilinde firmanızın internet üzerinde yaşayabileceği her türlü problemin çözümü içinde geçerlidir. 
REKLAM ve REKLAMIN AMACI 

Hiç kuşkusuz, satış ve satışı geliştirmede reklamcılık doğrultusunda pazarlamacının yönelebileceği amaçlar çok çeşitlidir. Fakat yine de, bu amaçların başlıcaları aşağıdaki gibi dökülebilir. 

• Tüketicinin dikkatini öncelikle işletmenin varlığına çekmek. 
• Tüketicilerin işletmenin ürettiği mal ve / ya da hizmetleri bir kez denemesini sağlamak. 
• Ürünün satışını tüketici daha işletmeye ayak basmadan sağlamak. 
• Tüketici üzerinde güven duygusu yaratmak. 
• Gelişmeye ve artan rekabete ayak uydurulduğunu tüketiciye duyurmak. 
• İşletmenin içinde bulunduğu endüstri dalı kapsamında üretilen mal ve hizmetlere olan istemi çoğaltmak. 
• Tüketiciyi işletmeye çekmek (ya getirmek, ya getirtmek ya da gelmesini sağlamak.) 

Bu liste kuşkusuz daha da uzatılabilir. Fakat, gerçekte amaç ne olursa olsun, yiyecek - içecek işletmesinin tanıtma, propaganda ve / ya da reklam konusundaki kararını belirleyecek olan temel etmen doğrudan doğruya reklamcılık alanının içinde bulunduğu güncel koşullardır. 

 
  • Sekme 1
  • Sekme 2
  • Sekme 3
  • Sekme 4
  • Sekme 5
  • Sekme 6
  • Sekme 7
  • Sekme 8
  • Sekme 9
  • Sekme 10
İçerik 1
İçerik 2
İçerik 3
İçerik 4
İçerik 5
İçerik 6
İçerik 7
İçerik 8
İçerik 9
İçerik 10

Kutu Harf -Alimünyum Tabela - Işıklı ve Işıksız Tabela

Totem Tabela Kutu Harf -Alimünyum Tabela - Işıklı ve Işıksız Tabela
 

Yelken Bayraklar ve Flama Bayrak ÇeşitleriPul işleme -Boncuk ve Gravüre Çalışmalar

 
 

Led ve Neom Tabela ve Panolarıİkaz ve Uyarı Elemanları Karşılama Panoları

 

Araç Kaplama ve araç Dizayn

Yönlendirme Levhaları - İşaretciler - Sinyalize Elemanları
   

Dokunmatik ve Butonlu Akıllı Paneller
Podyum ve Sahne --Ses -Işık Gösterileri

PROMOSYON (SATIŞ GELİŞTİRME) 

Promosyon, üretilen mal ve hizmetlerin son alıcı yönünde akışını geliştirmek için alınan önlemlerin bütünüdür. Diğer bir deyişle üretilen mal ve hizmetlerin tüketici ile karşılaştırılması olanaklarını artıran girişimlerdir. Promosyonlar, “işletmenin satışını artırmak için bir ana tema kapsamında, müşterinin işletmeye ya da faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla normal olarak bir biriyle ilgili olmayan elemanların bir araya getirilerek kullanılması” olarak tanımlanmaktadır. Güçlü promosyon kampanyaları; kendi çevresindeki eğilimleri iyi izleyen, pazarda atılgan, bölgedeki topluluk içinde iyi bir yer edinmiş olan yiyecek – içecek işletmelerinin tipik özellikleridir. 

Promosyonlar reklam, kişisel satış ve halkla ilişkilerden farklı olarak aracıların etkinliğini artıran ve müşteriyi mal ve hizmetleri kullanmak için uyaran faaliyetleri kapsar. Ayrıca, promosyonlar tüketicinin dikkatini çekmek ve genellikle özel bir faaliyete tüketicilerin ilgisine, isteğini artırmak, bu faaliyete katılmaya teşvik etmek için satın alma sürecinin ileri aşamalarında kullanılır. 

Promosyonların etkili bir şekilde kullanılabilmesi için aşağıdaki aşamaların izlenmesi yararlı olacaktır. 

• Hedeflerin Saptanması 
• Promosyon Araçlarının Seçimi 
• Promosyon Programının Planlanması 
• Deneme 
• Uygulama 
• Değerlendirme 


  Sayfanın tüm yasal hakları Roma Reklam Organizasyon Tanıtım Cast ve İnteraktif Workin Ajansında Saklıdır. www.romareklam.com Roma Reklam Aş